Kacin: Bilo bi dobro da ministar pokaže odgovornost

Jelko Kacin, na današnjoj dodeli nagrada za borbu protiv diskriminacije.
„Verujem da ministar nije lično povezan sa konkretnim aktima koji su uslovili poništenje mature. Ipak, s obzirom i na to da je od 28. juna Srbija počela svoj put pregovora sa Evropskom unijom, ova situacija je dobra prilika da se uspostave i pokažu novi standardi javnog ponašanja. Bilo bi dobro da ministar prosvete pokaže odgovornost, jer je nadležan za tu oblast – odgovornost prvenstveno prema deci i roditeljima na čije živote su ovi događaji imali direktno uticaja“,

Jelko Kacin dodeljuje nagradu za borbu protiv diskriminacije za 2012. godinu
Najavljujući nagradu za oblast javne vlasti, koju je dobila škola Dragojlo Dudić iz Beograda, Goran Miletić, direktor organizacije Civil Rights Defenders, ukazao je na to da nagrada ovoj školi dolazi upravo u momentu kad se u sferi obrazovanja dešavaju veliki problemi. Ipak, zalaganja pojedinaca i kolektiva mogu da donesu dobre rezultate u zajednicama, kao što je slučaj sa ovom školom koja je puno učinila na inkluziji diskriminisane dece, posebno romske.

Jelko Kacin je u Beogradu, osim susreta sa najvišim državnim zvaničnicima, učestvovao na konferenciji „Građanska prava u Srbiji: Uloga Narodne skupštine i nezavisnih institucija“, gde je istakao značaj nezavisnih regulatornih tela, poput zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u obezbeđivanju prava građana. Podsetimo, Zaštitnik građana se prethodnih dana više puta oglasio ističući i ličnu odgovornost ministra prosvete zbog propusta u organizaciji male mature.