Persona grata

Kao sve manje tanka crvena nit kroza sve vlade i strahovlade provlači se večiti Rasim, koji je uskratio sebe medicini i bolesništvu da bi do penzije bio ministar, čemu god čiji kabinet stremio.