Da nije umrla 1993. godine Đurđija Žugić danas bi imala čak 117 godina. Međutim, i dalje uredno dobija poziv za glasanje. Nadležno ministarstvo kaže da je odgovorna lokalna samouprava. Nezavisni posmatrači podsećaju da upravo ministarstvo kontroliše lokalne samouprave. Kažu i da ovo nije usamljen primer. Novinarka Milka Domanović.