Zašto je premijer u junu imao volju da kaže da iza rušenja u Hercegovačkoj stoji gradska vlast, a da tri meseca kasnije kaže da je iznosio samo pretpostavke? Pogledajte novi Fakat!
FAKAT