Zašto Republika Srpska jednostavno ne uzme naš Dan republike, koji kod nas niti ko slavi niti nam ga ko čestita?
RETROVIZOR - Ljubomira Živkova