Ministar kulture još u novembru 2014. obećao je rekonstrukciju dva muzeja - Savremenih umetnosti i Narodnog. Kakva je sudbina tih obećanja? Da li realnost potvrđuje ili demantuje premijerove tvrdnje da u kampanji nije bio aktivniji na otvaranju gradilišta nego pre nje? Pogledajte najnoviji Fakat!
FAKAT