Ministar energetike izjavio je polovinom januara da će kop “Tamnava” biti suv tokom februara i da će osposobljavanjem mehanizacije biti stvoreni uslovi za veću proizvodnju na kopu.
FAKAT