Da li je sve što je premijer Srbije Aleksandar Vučić obećavao u vezi sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom ispunjeno i koliko ima istine u obećanjima ministra privrede Željka Sertića kada je govorio o Železari Smederevo.
FAKAT