Novi #Retrovizor Ljube Živkova. Ministar Vulin daje sve od sebe da nas vrati na put bezobalnog srboljublja koje u njegovoj dojuče komunističkoj kosmogoniji otelotvorava Dragutin Dimitrijević Apis.
RETROVIZOR - Ljubomira Živkova