Otkako sam se prethodni put latio pera sve što su doživeli ili kazali naši nadređeni bilo je povezano sa Svetim pismom. Prvi potpredsednik toliko se bio razgnevio (mada je i to greh) na kontolore letenja koji su iskali trinaestu platu, da ih je na buljuke razgonio iz svojih odaja. Vrata je za njima zalupio tako silovito da se sirota brava razletela u egalitarnu paramparčad. Kako ovo razumeti nego da se ponovio prizor kad je Sin Gospodnji iz Hrama u Jerusalimu razjurio ondašnje biznismene koji su se na tom svetom, ama prometnome mestu bavili menjačkim poslovima.
RETROVIZOR - Ljubomira Živkova