Po mojoj evidenciji u susednoj Hrvatskoj je minule sedmice skinuto sedamnaest ćiriličnih tabli, ali su snage reda vratile dvadeset jednu tablu. Teško je tu berzu pratiti – policajaca je bilo i među samozvanim lektorima koji su lupali i odvaljivali državnu imovinu, simbole multietičnosti i trpeljivosti prema manjini.
RETROVIZOR - Ljubomira Živkova