Železara još čeka prosca

"Nažalost, još niko od zainteresovanih nije kleknuo na kolena pred devojku i rekao da je hoće."

V.d. ministra finansija o prodaji "Železare Smederevo". (Informer, 2. 8. 2014. godine)