Zbog „Beograda na vodi“ nisu menjani zakoni

Gradonačelnik Beograda o donošenju propisa zbog projekta „Beograd na vodi“. (Blic, 2.10.2015.)
“Nisu menjani postojeći zakoni za projekat „Beograd na vodi”.

Gradonačelnik Beograda, govoreći u intervjuu dnevnom listu “Blic” o projektu “Beograd na vodi”, rekao je, između ostalog, da ne postoji tržište u Evropi i svetu u ovom trenutku,  koje bi kupilo 100 hektara zemlje, koje nije uređeno komunalno i infrastrukturno, sa postojećim nelegalnim objektima. Na konstataciju novinara da li smo zbog toga što je sve to tako teško, pravili ustupke investitoru, tako što smo menjali zakone i GUP, Siniša Mali je rekao da postojeći zakoni nisu menjani zarad ovog projekta.

“Nisu menjani postojeći zakoni. Za ovaj projekat, s obzirom na značaj za Beograd i Srbiju, Vlada je usvojila Plan posebne namene. GUP nema veze sa projektom. Plan posebne namene je definisao da je to projekat od posebnog značaja jer samo takav projekat zakonski može da donese i eksproprijaciju”, rekao je Mali.

Ipak, u poslednjih godinu dana bilo je primera promene propisa zbog ovog projekta, pa i promene određenih zakona. Naime, u decembru 2014. pri izmenama Zakona o planiranju i izgradnji promenjen je član 21. kojim je uneta izmena kojom se retroaktivno daje mogućnost Republici Srbiji da donosi Prostorni plan područja posebne namene (PPPN) ukoliko smatra da se radi o objektu ili projektu od nacionalnog značaja. 

*
Član 17. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji / Foto: Printscreen

Rasprava koja se u Skupštini Srbije vodila prilikom donošenja tog zakona potvrdila je da je ovaj član doživeo izmenu samo zbog potrebe da se zakonski uredi donošenje PPPN-a za projekat “Beograd na vodi”. 

Otvoreni parlament, 4.12.2014.
Zoran Živković:
(..) Imamo i recimo u članu 17. kojim vi predlažete legalizaciju „Beograda na vodi“, tog projekta koji je započet mimo zakona, odnosno protivno zakonu. Tu se uvodi ponovo da projekti od značaja za Republiku koji definiše Vlada, što je potpuno pogrešna stvar, ne može jedan komercijalni trgovački centar sa kockarnicama, sa molovima, sa ne znam čime, da bude projekat od nacionalnog interesa. To je arbitriranje koje neće da nas odvede daleko (..)

Zorana Mihajlović: (replika Zoranu Živkoviću) 
(..) Kada pominjete Beograd na vodi i nacionalni interes, mislim da je za ovu zemlju nacionalni interes svaka investicija koja može da dovede do zapošljavanja novih ljudi, a što će dovesti do stotine miliona evra novih investicija. Verujem da je to svakako interes svakoga od nas. (…)

Inače je Prostorni plan za “Beograd na vodi” donesen u novembru 2014, dok su izmene Zakona o planiranju i izgradnji poslanici izglasali mesec dana kasnije, čime je zapravo retroaktivno omogućeno da se donosi takav plan za projekat “Beograd na vodi”. Zbog toga što je gradonačelnik Beograda tvrdio da nisu menjani postojeći zakoni zbog tog projekta, a Istinomer je došao do podataka da je to sigurno učinjeno prilikom izmena Zakona o planiranju i izgradnji u decembru 2014, njegovu izjavu ocenjujemo kao neistinu.
 

Zbog projekta „Beograd na vodi“ doneti su i novi propisi, a najpoznatiji primer je svakako leks specijalis – Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“. Kako je Istinomer ranije pisao, ovim zakonom Vlada Srbije, predvidela je regulisanje eksproprijacije zemljišta i izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju “Beograda na vodi”. Predložili su da se utvrdi javni interes za izgradnju stambenih, poslovnih i komercijalnih objekata na prostoru Savskog amfiteatra. To se moglo samo ovim posebnim zakonom, jer Zakon o eksproprijaciji predviđa utvrđivanje javnog interesa samo za objekte javne svojine, poput škola, bolnica. U javnosti su se mogle čuti kritike da se ovim predlogom zakona krši i Zakon o eksproprijaciji, ali i Ustav kao i da se leks specijalis donosi isključivo za investitora.

Predsednica Društva arhitekata Beograda Vesna Cagić Milošević tada je za Istinomer istakla da je ovakav model pribavljanja zemljišta samo pokazatelj „koliko je proceduralno loš ceo sistem u vezi sa ovim projektom“. 

“U celom Prostornom planu područja posebne namene za ‘Beograd na vodi’ sadržaja javnih namena ima svega jedan procenat, ne računajući saobraćajnice. Zakon o eksproprijaciji jasno kaže šta je javni interes, a to ovde uopšte nije slučaj”, rekla je za Istinomer Vesna Cagić Milošević.

Osim promene i donošenja zakona zbog “Beograda na vodi“, primera promene propisa isključivo zbog tog projekta ima i na nivou grada Beograda. Naime, nedavno su odbornici Skupštine grada Beograda izglasali Odluku o Komunalnom redu u kojoj su utvrđeni uslovi za izdavanje hrane i pića na Savskom šetalištu. Tako je omogućeno da specijalizovana vozila za trgovinu na malo i druge delatnosti mogu ubuduće da budu postavljana u priobalju Save, odnosno na prostoru gde će biti izgrađen „Beograd na vodi“.