Verko, čak je i Čak uz tebe!

Potpredsednik „Zajedno za Šumadiju“ o gradonačelniku Kragujevca. (Kragujevac.co.rs, 14. 1. 2012. godine)
„Kragujevačkoj opoziciji ne može da pomogne ni Čak Noris! On bi kao poznati predstavnik konzervativnog, klerikalnog krila američkih republikanaca, taman da ništa drugo ne zna, samo zbog onog krsta na ulazu u grad i sam glasao za Verka.“