Učinilo nam se da smo učinili

Ministar prosvete o odgovornosti svog ministarstva za aferu oko male mature. (Politika, 23. 6. 2013. godine)
"Da li je Ministarstvo prosvete odgovorno za činjenje ili nečinjenje? Ono što smo učinili, učinili smo dobro. Ono što nismo mogli da učinimo, nismo ni činili."