Svemirske godine nas dele od bankrota

Šef poslaničke grupe SNS-a u Narodnoj skupštini o mogućnosti da Srbija bankrotira. (Otvoreni parlament, 24. 06. 2015. godine)
„Sada se više u Srbiji, ne da se ne govori o tome, nego smo svemirskim godinama udaljeni od bankrota zbog hrabre politike, a ne populističke, zbog odgovornog i poštenog odnosa, zbog štednje a ne rasipanja.“