Šljiva je iz raja izašla

Ministar ekonomije na otvaranju Četvrtog sajma šljiva u Osečini. (Press, 29. 8. 2009. godine)
„Šljiva je univerzalni proizvod. Od nje možete da se najedete ako ste gladni, a ako vam krene loše, možete i da se napijete. To i ja ponekad činim, jer verujte, šta god da mislite, ovaj ministarski posao nije nimalo lak.“