Skupština nikada nije glasala o izveštaju ombudsmana

Šef poslaničke grupe SNS o Zaštitniku građana. (Otvoreni parlament, 3. 6. 2016. godine)
“U vreme kada ste vi bili vlast u ovoj državi, Zaštitnika građana niko ništa nije pitao, mogao je da govori šta mu je volja, da kritikuje šta mu padne napamet, nikada ni u jednom mediju to nije objavljeno, niti vam je palo na pamet da izveštaj Zaštitnika građana, koji je izabran 2007. godine, ikada stavite na glasanje. To se desilo prvi put u prošlom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije.”
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke izneo je u Skupštini Srbije tvrdnju da je u vreme kada je sadašnja opozicija bila na vlasti zaštitnik građana “mogao da govori šta mu je volja”, ali da “nikada ni u jednom mediju to nije objavljeno”. Martinović je naglasio da tadašnjoj vlasti koju je predvodila Demokratska stranka, nije ni “palo na pamet da izveštaj Zaštitnika građana, koji je izabran 2007. godine, ikada stavi na glasanje”, ističući da se to prvi put desilo u prošlom sazivu Skupštine Srbije.     
Da su mediji od dolaska na funkciju zaštitnika građana Saše Jankovića pratili njegov rad pokazuje i arhiva medijskih izveštaja o radu ombudsmana koja se nalazi na sajtu te institucije, a obuhvata period od novembra 2008. do danas i sadrži više od 40 stranica sa člancima objavljenim u štampanim medijima.   
I drugi deo Martinovićeve izjave, da izveštaj Zaštitnika građana nije nikada pre 2014, kada je izabran prošli saziv Skupštine Srbije, stavljen na glasanje, nije utemeljen u realnosti, jer o glasanju o izveštaju ombudsmana svedoče transkripti sa sednica Narodne skupštine. 

Otvoreni parlament, 20. 7. 2011. godine
“Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – Redovan godišnji izveštaj zaštitnika građana za 2010. godinu, sa predlogom Zaključaka odbora za pravosuđe i upravu. Pošto je Narodna skupština obavila jedinstven pretres, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje Predlog zaključaka o redovnom Godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2010. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu. Molim da se izjasnimo. Od 126 poslanika, 126 za. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključaka o redovnom Godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2010. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu.”

Budući da nije tačno da mediji u vreme prethodne vlasti nisu objavljivali izjave ombudsmana, kao ni to da izveštaj Zaštitnika građana nije “stavljan na glasanje” u Skupštini Srbije, izjavu Aleksandra Martinovića ocenjujemo kao neistinu.