Radna grupa procenjuje, a premijer je odlučio

Ministarka poljoprivrede o uvođenju prelevmana za mleko. (B92, 21. 5. 2015. godine)
“Danas su kod nas u ministarstvu bili predstavnici proizvođača, bili su predstavnici mlekarskog sektora, mlekarske industrije… Radna grupa će proceniti tu mogućnost (potrebu uvođenja prelevmana) i ako je premijer rekao da će biti uvedeni – znači, biće uvedeni.”