Radikali i dalje za mirna sredstva

„SRS je uvek za mirna sredstva, demokratska, pregovore i razgovore. Kako smo se ponašali uvek, tako ćemo i ubuduće.“

Predsednica Izvršnog odbora SRS-a o politici Srpske radikalne stranke (Danas, 14. 4. 2016. godine)