Plansko obrušavanje potpornog zida

Direktor Koridora Srbije o obrušavanju potpornog zida na Koridoru 10. (Tanjug, 20. 8. 2018.)
„Kosina 2 na kojoj se sav ovaj kolaps i desio, odnosno na jednom delu Kosine 2, na jednom manjem delu Kosine 2 nas neće usporiti. Neće nas usporiti, zato što smo ovakve stvari i očekivali i predvideli. Predvideli smo ih zato što vršimo svakodnevni monitoring i kretanja na svim kosinama, pa i na Kosini 2, zato što smo još u aprilu mesecu znali da prethodno projektno rešenje nije adekvatno. Borili smo se da ono bude adekvatno i da ga zadržimo, ali u aprilu mesecu smo bili sigurni da će do ovakvog scenarija doći, za dva meseca, dve godine ili ne znam ti kada.“

Naslovna fotografija: Fonet/Dragan Antonić