Nikada nisam bio lep, a sad ne ličim ni na šta

„Veoma, veoma težak period je pred nama. Što možete, čini mi se, i po mom licu da vidite, koje nikada nije bilo… Nisam nikada bio naročito lep, a sad ne ličim ni na šta. Ovo ‘naročito lep’ je bila šala, nikada nisam bio nimalo lep. Ali, sad ne ličim bukvalno ni na šta. A bukvalno se mučim svake noći zbog bezbroj problema koje kao zemlja imamo. Ali sam uveren da možemo da ih prevaziđemo zajedno.“

Premijer Srbije o svom fizičkom izgledu i državnim problemima. (Fonet, 11. 6. 2015. godine)