Nama je teško, a ne radnicima

Predsednica vlade o štrajku radnika u Fijatu. (RTS, 10. 7. 2017. godine)
„Nama će sutra biti jako teško da dovedemo bilo kog novog investitora kada nema sigurnosti da će radnici kolektivni ugovor, o kome se pregovara i potpisuje sa sindikatima, poštovati, već da će svaki ugovor moći da se prekine štrajkom zato što se traže bolji uslovi.“