Motivi vs. nagoni

Objašnjenje predsednika Srbije o razlici između motiva i nagona na Danu volontera. (Večernje novosti, 5. 12. 2011. godine)
„U osnovi svega, dobre ili loše volje, jesu motivi čoveka. A motivi su velika tajna i, za razliku od nagona, oni su odoljivi.“