Kome daju na lepoti, oduzmu mu od mozga

Lider JS o fotografiji sa vojne parade na kojoj je pod kabanicom. (Alo, 18. 10. 2014. godine)
"Meni je bilo zadovoljstvo da prisustvujem pravoj paradi ponosa. Ljude ne delim na lepe i ružne, nego na sposobne i nesposobne. Obično je pravilo da kome daju na lepoti, oduzmu mu od mozga. Ne nosim nikad kišobran. Ne stavljam ni kapu kad skijam na minus 15. Slikali su me kad su mi dali kabanicu i to je sve. Ne razumem samo šta je poenta te slike. Verujte mi, ja sam prekaljen čovek, otporan na sve."