Izgradnja garaže na Kopaoniku biće završena do kraja 2018.

Ministar turizma o izgradnji javne garaže sa helidromom na Kopaoniku. (TV Jedinstvo, 25. 6. 2018.)
“Verujemo da je ovo (izgradnja javne garaže na Kopaoniku, prim. Istinomera) jedan od onih projekata na koji se dugo čekalo i nadam se da će biti projekat završen onda kada je i planiran, to je do početka zimske turističke sezone, dakle najkasnije do decembra meseca ove godine.”
Kada je u junu prošle godine počela izgradnja prve javne garaže sa helidromom na Kopaoniku,
ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da će taj projekat biti završen do početka zimske turističke sezone, odnosno do decembra 2018. godine.
 
Ministar Ljajić je istakao da je “ministarstvo izdvojilo 100 miliona dinara za ovaj projekat, a da će ostala sredstva biti prikupljena iz redovnog poslovanja skijališta Srbije”. Takođe, naglasio je da će “sva finansijska ulaganja biti vraćena kroz prihode koje će skijališta Srbije ubirati”.
 
Prilikom potpisivanja ugovora o izgradnji garaže, krajem januara 2018. godine, direktor JP “Skijališta Srbije” Dejan Ćika naveo je da će se izgradnjom javne garaže sa helidromom “unaprediti i zdravstvena zaštita korisnicima Skijališta Srbije, pružanje hitne pomoći povređenima, kao i njihov transport u adekvatne zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srbije”.
 
Državnu sekretar u Ministarstvu odbrane Aleksandar Živkovićje tada rekao da je ovo “prvi projekat koji ministarstvo realizuje sa pravnim licem izvan Ministarstva odbrane i Vojske Srbije”.
 
“Izgradnjom navedenih objekata rešiće se dugogodišnji problem parkiranja motornih vozila,
stvorićemo uslove za infrastrukturno jačanje sistema traganja i spasavanja u Vojsci Srbije, ali i u civilnom vazduhoplovstvu Srbije, a ojačaćemo funkcije vazduhoplovne i logističke podrške naših snaga”, istakao je Živković prilikom potpisivanja ugovora.
Da vidimo kako je sve počelo.
 
Javno preduzeće “Skijališta Srbije” je još u maju 2017. godine raspisalo tender za usluge geodetskog snimanja lokacija za potrebe izgradnje javne garaže na Kopaoniku, a ugovor je dodeljen firmi “Geo sistem plus” d.o.o. iz Niša. Za lokaciju je  izabran Vojni dom, koji ispunjava uslov dozvoljene udaljenosti od polaza žičara.
U međuvremenu je stigla zima i počela skijališna sezona na Kopaoniku, a garaža je daleko od izgrađene. Sezona je i završena, a od garaže i helidroma turisti na Kopaoniku nisu videli ništa. 
Pred zatvaranje ovogodišnje ski sezone, direktor “Skijališta Srbije” u intervjuu za portal InfoKop je sumirao sezonu, a osvrnuo sei na planiranu izgradnju garaže. Za kašnjenje radova optužio je administraciju i neophodne dozvole koje, očigledno, nisu pribavljene na vreme. 
 
“U prethodnom periodu JP “Skijališta Srbije” je u saradnji sa Ministarstvom odbrane sprovodilo
neophodne aktivnosti na pribavljanju potrebnih saglasnosti i dozvola. Iako je bilo u planu za
prethodnu godinu, neophodne dozvole i administracija su prolongirali početak ovog projekta.
Izgradnja objekata će početi nakon završetka zimske sezone i objekti će biti spremni i pušteni u
rad za narednu zimsku sezonu”, naveo je Ćika.
Dakle, od direktora “Skijališta Srbije” umesto garaže i helidroma, dobili smo novi rok za njihovu izgradnju. 
I Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija je potvrdilo redakciji Istinomera da će izgradnja javne garaže biti gotova do kraja 2019. godine.
 
“Kako saznajemo u JP Skijališta Srbije koje je korisnik subvencije MTT za projekat razvoja ski
centra Kopaonik – parking, u pitanju je nadzemna garaža P+3 sa 309 parking mesta koja će biti
gotova do kraja godine”, navodi se u odgovoru ministarstva.
 
Iako je u izveštajima o poslovanju i realizaciji “Skijališta Srbije” iz 2018. navedeno da će radovi
na izgradnji garaže sa helidromom biti završeni do kraja 2018, u izveštaju iz I kvartala 2019. u
tački o planu investicija navodi se da se tek “u 2019. godini predviđa okončanje izgradnje garaže sa heliodromom i priključne saobraćajnice na Kopaoniku.”
 
Dakle, s obzirom da je izgradnja garaže sa helidromom, po najavi, trebala da bude gotova do decembra 2018. godine, da su radovi daleko od završenih, a da smo u međuvremenu dobili novi rok – kraj 2019, ministar Ljajić za ovo obećanje dobija ocenu “neispunjeno”.
Naslovna fotografija: Istinomer / Zoran Drekalović