Inspektori, budite brutalniji!

Ministar rada o suzbijanju rada na crno. (YouTube/SNS, 3. 9. 2018.)
„…Od inspektora tražim da imaju od sada pa ubuduće ne samo nultu toleranciju, pošto sam i do sada to tražio, već da budu mnogo brutalniji kada je u pitanju inspekcija, da kažnjavaju i da ćemo ubuduće, da na sajtu ministarstva, objavljujemo sve ono što oni nađu na terenu.“
Brutalno (nlat. brutalis, fr. brutal)

životinjski; skotski, grubijanski,
grub, surov, neotesan, divljački, zverski. (

Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza) 
Naslovna fotografija: FoNet/Zoran Mrđa