Imamo saglasnost Venecijanske komisije

Predsednica Vlade o promeni Ustava (Tanjug/Narodna skupština, 16.4.2021.)  
„Još jedna velika i važna stvar tokom ovog prethodnog perioda i procesa ustavnih amandmana bila je ta da smo mi sve ovo radili u bliskoj koordinaciji, takođe, sa Venecijanskom komisijom, da smo prošli dva kruga konsultacija sa Venecijanskom komisijom i dobili odobrenje Venecijanske komisije za amandmane kakve je Ministarstvo pravde praktično predložilo nakon 18 meseci javne rasprave i dva kruga konsultacija sa Venecijanskom komisijom. Tako da i ovaj put imamo, rekla bih, jedan postignut standard, koji do sada nismo imali, a to je koordinacija sa Venecijanskom komisijom i saglasnost Venecijanske komisije na ono što smo predložili.“

Da li će se promeniti Ustav (u delu koji se odnosi na pravosuđe) za vreme ovog skupštinskog saziva, kako reče predsednica Vlade, zavisi od toga koliko će vremena biti potrebno da se postigne društveni konsenzus. Ako pogledamo kako je tekao proces proteklih godina, pale se alarmi. Pogotovo kada nema “konsenzusa” pravnika i zainteresovanih strana ni oko toga šta, na primer, znači “saglasnost Venecijanske komisije”.

Šta je Venecijanska komisija?
Evropska komisija za demokratiju putem prava, čiji je nezvaničan naziv Venecijanska komisija, je savetodavno telo Saveta Evrope. Njen zadatak je da pruži pravne savete državama koje žele da usklade svoje pravne i institucionalne strukture sa evropskim standardima i međunarodnim iskustvom u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Pozivanje na mišljenja Venecijanske komisije u Akcionom planu za poglavlje 23 prouzrokovano je, između ostalog, stavom Evropske komisije da je Venecijanska komisija relevantni autoritet po pitanju proglašenja i promovisanja standarda na polju vladavine prava, te da će napredak Republike Srbije u reformi pravosuđa ceniti u odnosu na ocenu Venecijanske komisije o tom pitanju. (Predlog za promenu ustava Republike Srbije, 3.12.2020. Izvor: paragraf.rs/Narodna skupština)

Dakle, kako piše u Predlogu za promenu Ustava RS, predviđeno je da se prvo analiziraju postojeće odredbe sa “stanovišta preporuka Venecijanske komisije i evropskih standarda”.

“Kad Odbor za ustavna pitanja utvrdi da je predlog podnet, onda se saziva posebna sednica skupštine koja razmatra taj predlog. Nakon rasprave odlučuje se dvotrećinskom većinom i skupština može da usvoji ili ne usvoji predlog, ne može da ga menja“, objasnio je Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine.

Kako Danas prenosi, Dačić je negirao da vladajuća većina pokušava da promeni i preambulu o Kosovu, a naglasio je da se detalji o izmenama u skupštini razmatraju u sledećem koraku, a onda sledi i referendum, koji, ako budu raspisani vanredni izbori, ne može biti organizovan istog dana kada i izbori. (Izvor: Danas, 16.4.2021.)

Na istoj konferenciji za štampu, ministarka pravde Maja Popović detaljno je navela kakve izmene Ustava slede, referišući na verziju ustavnih amandmana koje je izradilo Ministarstvo pravde 2018. godine. Dačić je odgovorio ministarki pravde da to danas nije tema, da ti detalji još nisu dogovoreni. (Izvor: Danas, 16.4.2021.)

***

O njima, u decembru prošle godine RTS kaže (poput premijerke pre neki dan o saglasnosti) – “predlog ustavnih amandmana koje je izradilo Ministarstvo pravde i koji su dobili pozitivnu ocenu Venecijanske komisije Saveta Evrope u oktobru 2018. godine, činiće polaznu osnovu za izmene Ustava Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe”.

 

 

U čemu je zaplet?

U tome što proces različito prikazuju i tumače Ministarstvo pravde i članovi Vlade, i ove i prethodne, sa jedne strane, i stručnjaci i članovi organa koji štite samostalnost tužilaca i sudija, sa druge.

Venecijanska komisija je 22. juna 2018. zasedala i usvojila Mišljenje o Predlogu amandmana na Ustav koji je Srbija poslala. Tadašnja ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je zadovoljna i konstatovala da se veliki deo primedbi VK odnosi na neke nejasnoće u prevodu teksta koje su otklonjene. Za tu izjavu dobila je ocenu – kratke noge, s obzirom na činjenicu da je komisija uočila “mnoga otvorena pitanja”, a ne “nejasnoće u prevodu“, te je navela primedbe grupisane oko šest tema.

 

Šta su činjenice? Za predstavnike vlasti, rasprava o amandmanima je bila široka, javnost je bila uključena, Venecijanska komisija je imala samo kozmetičke zamerke, a onda je i konačno dala saglasnost u oktobru 2018.

U izveštaju o proceduri predlaganja ustavnih amandmana Vide Petrović Škero i Ane Zdravković (izveštaj je rezultat istraživačkog rada i intervjua s predstavnicima institucija, akademske zajednice, strukovnih udruženja sudija i tužilaca i civilnog društva), navodi se da je “Venecijanska komisija opisala atmosferu javnih diskusija kao zatrovanu i da nije bilo prave javnosti”:

“Dosadašnja procedura je svedena na inicijativu i monopol izvršne vlasti i došlo je do uzurpiranja prava institucija da ravnopravno učestvuju u debati. Uočeno je da je Ministartvo pravde uputilo poziv predstavnicima civilnog društva da iznesu predloge, ali da je to bila samo forma i da je postupak bio jednako netransparentan kao i postupak izmena Ustava iz 2006. godine, bez pravog dijaloga (…) Ceo proces je bio praćen vređanjem predstavnika civilnog društva i pravosuđa. Rasprava se može samo uslovno okarakterisati kao javna, jer je malo propraćena od strane medija i prošla je bez dijaloga, uz podmetanje i vređanje, te se samo uslovno i može nazvati raspravom.”

***

Konačni rezultat te “nedovršene rasprave i velike upornosti tadašnjeg Ministarstva pravde” je četvrta verzija Nacrta amandmana na Ustav.

O njoj se izjasnio Sekretarijat Venecijanske komisije u Memorandumu (koji je potom “notiran”) i zaključio da je postupljeno prema preporukama.

Strukovna udruženja, kao i pojedine organizacije civilnog društva, izdala su 25. 10. 2018. saopštenje „da su netačni podaci koje je dalo Ministarstvo pravde. U dokumentu „Memorandum Sekretarijata” navodi se da je Sekretarijat Venecijanske komisije, odnosno njeno administrativno telo, sumarno iznelo zaključak o usaglašenosti najnovije verzije sa ranije datim preporukama. O tom zaključku Sekretarijata, članovi Venecijanske komisije nisu glasali, niti su doneli bilo kakvu odluku.”

 

“Netačnost navoda iznetih u saopštenju Ministarstva pravde može se proveriti uvidom u originalni dokument (...) U dokumentu, pod nazivom “Memorandum Sekretarijata” se navodi, prenose udruženja pravnika i organizacije, da je Sekretarijat – administrativno telo Venecijanske komisije, “sumarno izneo zaključak o usaglašenosti najnovije verzije s ranije datim preporukama”, dok na 116. redovnom zasedanju koje pominje Ministarstvo, članovi Venecijanske komisije o tom zaključku Sekretarijata “nisu glasali, niti su donosili bilo kakvu odluku, kako se to netačno predstavlja javnosti, već su ga samo ‘notirali’ “.

Udruženja pravnika i nevladine organizacije naveli su tada da se Ministarstvo pravde “svesno obratilo administrativnom telu Komisije, dok u domaćoj javnosti tvrdi nešto sasvim drugo”.

Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije konstatuje u svojoj analizi da je “krajem oktobra 2018. Venecijanska komisija primila k znanju tzv. Memorandum svog Sekretarijata da je postupljeno prema preporukama koje je Venecijanska komisija formulisala u Mišljenju od 25. juna 2018.”

“Takvo izjašnjenje krajnje je neuobičajeno, ne samo zato što je dato u neverovatnom roku od nedelju dana i bez stručnjaka – izvestioca, već i zato što je Sekretarijat telo koje obavlja administrativne, a ne stručne poslove za Venecijansku komisiju, a procena da li je postupljeno prema 40 preporuka datih na preko 20 stranica Mišljenja od juna 2018. jeste stručno pitanje par exellence.”

Povezan sadržaj
Siniša Dedeić 28. 10. 2020.

 

I struka se obratila Venecijanskoj komisji.

Suština je da predsednik Venecijanske komisije nije odgovorio na pitanja iz našeg zahteva već nam je odgovorio istim tekstom koji je nedavno objavljen u Večernjim novostima. Njegov odgovor se svodi na opravdanje postupka – nije dato mišljenje već je objavljen memorandum. U skladu s tim, interesovalo nas je s kojim je članom Statuta Venecijanske komisije ili poslovnikom Sekretarijat, kao tehničko telo, izdao taj memorandum”, rekla je Boljević te 2018. godine, kao i da je dosad uvek iza mišljenja Venecijanske komisije bio konkretan izvestilac: “to je bilo jasno i transparentno. Sada se pojavljuje dokument – memorandum, a ‘potpisnik’ je Sekretarijat“.

***

Promena Ustava u delu koji se tiče pravosuđa zahteva javnu raspravu, ali stvarnu. Istinomer iz kabineta Ane Brnabić nije dobio odgovor, odnosno obrazloženje šta je premijerka imala na umu kada se pozivala na “saglasnost Venecijanske komisije”.

Iz svih informacija kojima raspolažemo i koje smo naveli u ovom tekstu, ispostavlja se da se pod “saglasnošću” i “odobrenjem” podrazumeva dokument administrativne službe Venecijanske komisije, a ne odluka koju su izglasali njeni članovi. Zato, izjava premijerke dobija ocenu zloupotreba činjenica.

 

Foto: FoNet