Ima crkvu da vam montiramo!

Bivši ministar za kapitalne investicije o izgradnji crkve na trgu u Užicu. (Danas, 7. 12. 2005. godine)
„Užice nema potrebu za tolikim trgom i tu može da se uklopi crkva. Radi pomirenja četnika i partizana i svega ostalog, ne bi bilo loše da se tu namontira jedna prelepa crkva.“

Naslovna fotografija: FoNet/Zoran Mrđa