Fali demokratija

Predsednik Vučić o lepoti stabilokratije. („Ćirilica“, TV Happy, 10. jul 2017. godine)
„Stabilokratija je divan pojam. Oni su hteli da se sprdaju sa demokratijom, koja se sastoji od dve reči, demos i kratein, znači, vladavina naroda. A stabilokratija bi trebalo da znači ‘vladavina stabilnosti’. Ne znam šta je u stabilokratiji loše, nikako to ne mogu da razumem. Morate da mi kažete šta je loša posledica stabilnosti, nisam razumeo.“

(Naslovna fotografija: FoNet/Nenad Đorđević)