Bio sam u Mauritaniji, ali njima “Gugl” izbacuje Mauricijus

Ministar za rad o putovanjima u afričke zemlje. („Kafa sa Đukom“, TV Kopernikus, 7. 8. 2019. godine)
“Što se tiče Mauritanije i poslednjeg mog boravka, što je njima najviše zagolicalo maštu, jeste kad vi kucate u ’Guglu’, vama prvo… Naravno, niko od njih i pretpostavljam nikom od njih ne izbacuje Mauritaniju, nego kad kažete Mau, ono izbacuje Mauricijus i kad udarite ’enter’ dobijete jednu turističku destinaciju koja je potpuno drugačija od Mauritanije. (…) Sve te zemlje u Africi, svaka na svoj način, ima i probleme zdravstvene. Recimo, u Mauritaniji imate veliki problem sa malarijom, u nekim zemljama gde sam bio ima nekih drugih. Ja sam dobio niz injekcija, šest. Tri puta po dve – kolera, stomačni tifus, meningitis, tetanus… Ne znam, svaki put se pije nešto drugo. To je veliko opterećenje za organizam. Dobro, sad jesam na neki način delom zaštićen, to je jedna vrsta problema koji imate, ali vi tamo ne možete… Imate i razne običaje kad je u pitanju hrana i tako dalje. I ljudi moraju da znaju, ne smete da odbijate hranu, a imate različite običaje. Imate i jednu zemlju afričku gde kada dođete kod onog glavnog vašeg domaćina ima običaj da on u vaše ime nešto sažvaće i da vam da to iz usta i vi to morate da pojedete. To je nešto što nosite sa diplomatijom i kad bi odbili tako nešto, vi kad odbijate vi odbijate domaćina.“