Batine su za ring, a ne za ulicu!

Ministar građevinarstva o prihvatanju funkcije predsednika Bokserskog saveza. (Alo, 30. 3. 2013. godine)
„Danas nam se deca biju na ulici! Meni bi, kao predsedniku Saveza, bio cilj da ih dovedem u ring da se biju. Onako sportski, pošteno…“