GUGL istraživanje: Lokacija otkriva “poslušnost” građana

U Bosni i Hercegovini poseta prodavnicama i apotekama je opala za 50 procenata, parkovima za 22, a autobuskim i drugim…