Zelenović: Ova nedelja je presudna i za vlast i za opoziciju #Intervju

Okolnosti će vrlo brzo primorati i organizatore protesta i opoziciju i aktivističke organizacije da sednu i nađu odgovorajuću organizacionu formu i da jasno artikulišu zahteve kroz neku vrstu ugovora sa građanima ili građansku platformu.