Javni dug Srbije će biti među najnižima u Evropi #Neistina

Predsednik nije izneo nijedan potpuno tačan podatak o visini javnog duga za države o kojima govori.