U Kaliforniji nije legalizovano čedomorstvo

Nasuprot tvrdnjama sa društvenih mreža, kalifornijski zakon AB 2223 je predložen kako bi se obezbedila pravna zaštita ženama koje izgube dete usled komplikacija u trudnoći, ali i onima koje su se odlučile za abortus. Dakle, ovaj predlog zakona - ne legalizuje čedomorstvo u Kaliforniji.
Izvor: Anne Wernikoff, CalMatters

U seriji objava na društvenim mrežama u regionu šire se dezinformacije, uz moralnu paniku i strah od uvođenja zakona po kojem bi, navodno, bilo dozvoljeno ubistvo novorođenčadi starosti do 28 dana.

U videu koji je incijalno objavljen na TikToku 21. aprila, Šejn Vinings, „kreator hrišćanskog sadržaja, propovednik i misionar”, iznosi niz pogrešnih tvrdnji, između ostalog, da je zakon koji omogućava čedomorstvo stupio na snagu u saveznoj državi Kalifornija.

Vinings u videu koji se proširio Fejsbukom kaže:

„Ovo je moj sin star 28 dana. Upravo sada, u Kaliforniji, donesen je zakon koji će učiniti legalnim da on bude ubijen. Ovaj zakon, AB 2223 će učiniti apsolutno legalnim da se bebe ubijaju, ne samo u utrobi, već i  do 28 dana starosti. Takođe će sprečiti vlast da sprovedu bilo kakvu istragu u slučajevima smrti novorođenčeta. (…) Ovo je đavolsko delo i moramo se moliti i srušiti ovaj zakon“.

Činjenice su, pak, drugačije.

Istina je da u zakonodavnom sistemu Kalifornije ne postoji zakon koji bi legalizovao ubistvo osobe bilo kog uzrasta, kamoli novorođenčeta.

 

Pravna zaštita majki i roditelja, ne infanticid

 

Predlog skupštinskog zakona koje se pominje u viralnom videu, AB 2223, deo je niza zakona koje su podržale organizacija „Planirano roditeljstvo“ (Planned Parenthood Affiliates of California) i Kalifornijski savet za budućnost abortusa (California Future of Abortion Council) predloženih sa ciljem da ojačaju zaštitu prava na abortus u Kaliforniji.

Kako se u ovom predlogu zakona navodi, AB 2223 obezbeđuje da roditelji, posebno majke, neće biti pod krivičnom istragom, niti će biti krivično gonjene ili hapšene nakon abortusa, pobačaja, odnosno gubitka novorođenčeta koje premine usled komplikacija povezanih sa trudnoćom (perinatalna smrt).

Zakon je predložila poslanica tamošnje skupštine Bafi Viks nakon slučajeva u kojima su žene u Kaliforniji krivično gonjene nakon rađanja mrtvorođene dece i navodne upotrebe kontrolisanih supstanci.

Predlog zakona, uopšteno, eliminiše i obavezu mrtvozornika da inicira krivičnu istragu smrtnih slučajeva mrtvorođene dece ili smrti novorođenčadi starosti do 28 dana, a u vezi sa sumnjom na samoindukovani pobačaj ili ilegalni abortus.

Sa tim u vezi, ovaj predlog zakona uklanja mogućnost da se izveštaji mrtvozornika o smrti novorođenčeta koriste za pokretanje krivičnog ili građanskog postupka protiv majke ili oba roditelja.

Predlog zakona bi takođe dodao sledeći paraf o Kodeksu o zdravlju i bezbednosti:

„Bez obzira na bilo koji drugi zakon, lice neće biti podložno građanskoj ili krivičnoj odgovornosti ili kazni, ili na drugi način lišeno svojih prava, na osnovu navodnih propusta u pogledu trudnoće ili stvarnog, potencijalnog ili navodnog ishoda trudnoće, uključujući pobačaj, mrtvorođenje, abortus, ili perinatalnu smrt.“

Sumnja se da je upravo termin „perinatalna smrt“ u ranijoj verziji predloga zakona iz februara 2022. godine uneo zabunu koja je rezultirala širenjem neosnovanih tvrdnji u nestručnom delu javnosti. Kako bi se smirila panika, terminu je, u kontekstu predloga zakona, dodato: „perinatalna smrt (smrt novorođenčeta) usled komplikacija u vezi sa trudnoćom“.

„Aktivisti za borbu protiv abortusa prodaju apsurdan i neiskren argument da je AB 2223 zakon o ubijanju novorođenčadi, a ironično, deo zakona na koji ukazuju je zaštita i podrška roditelja koji doživljavaju traumu nakon gubitka trudnoće“, rekla je poslanica Viks za AP početkom aprila.

Dakle, i bez semantičkog dodatka u novom amandmanu, predlog zakona ne dozvoljava niti legalizuje „infanticid“ ili ubistvo deteta nekoliko dana nakon njegovog rođenja, kako se ubistvo čoveka bilo kog uzrasta (u Kaliforniji) smatra nezakonitim.

 

Naslovna fotografija: Anne Wernikoff, CalMatters