Kakvu Srbiju želite?

Pod okriljem Ujedinjenih nacija, u više od 50 zemalja širom sveta se trenutno vode otvorene konsultacije „World We Want 2015“, čiji je cilj da se prepoznaju problemi koji danas postoje u svetu i predlože budući održivi ciljevi razvoja. Srbija je jedna od 56 zemalja sveta u kojoj će se voditi nacionalne konsultacije sa tom tematikom. Kroz istraživanje, javne debate, intervjue, radionice, on-line anketu i tematske diskusije na društvenim mrežama, prikupljaće se predlozi koji će postati deo globalnih prioriteta razvoja.

„U regionu Jugoistočne Evrope 14 zemalja učestvuje u procesu konsultacija, a Srbija zajedno sa njima oblikuje svet kroz ovaj proces. Mi želimo da vidimo pečat Srbije na budućoj globalnoj mapi razvoja i zato je veoma važno da se u konsultacije u zemlji uključi što veći broj ljudi i da se omogući da se njihov glas čuje“, rekao je William Infante – stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Cilj konsultacija u okviru inicijative „Srbija kakvu želim“ jeste da se prikupe mišljenja i predlozi za prioritete razvoja posle 2015. od što većeg broja građana Srbije, uključujući i pripadnike ranjivih i marginalizovanih grupa. Popunjavanjem upitnika na web portalu http://www.srbijakakvuzelim.rs i učešćem u diskusijama na zvaničnoj stranici UN Country Team-a na Facebook-u i Twitteru, građani će moći da kažu šta misle o problemima koji postoje u našoj zemlji i razvojnim šansama za budućnost.

Proces konsultacija sprovode Ujedinjene nacije u Srbiji, u saradnji sa istraživačkom organizacijom SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda.