Može li Komisija do istine?

Vlada Srbije formirala je pre nekoliko dana Komisiju za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Prvi put je o nameri da se formira jedno takvo telo, govorio još u septembru 2012. godine, direktor Fonda B92 Veran Matić, koji je sada izabran za predsednika komisije. U njenom sastavu su novinari, policajci i pripadnici BIA čiji je zadatak da pomognu rasvetljavanje ubistava.

„Komisija nije telo koje ima ambiciju da u potpunosti zaokruži rad na ovim slučajevima, mislim da je to jednostavno nemoguće, već je telo koje treba da pomogne da dođe do sudskog epiloga. Tužilaštvo će biti obaveštavano o svim radnjama i nalazima komisije koji su relevantni za ulogu koju tužilaštvo ima“, kaže Matić.

Da li će neki od zločina najzad doći do razrešnice, a na svako od njih se čeka više od decenije – pokazaće se relativno brzo. Ne sumnjajući u iskrene namere članova Komisije da se konačno sazna istina o događajima koji su i toliko godina kasnije otvorena rana srpskog društva koje nastoji da se upristoji, iznad cele priče lebdi (bar nekoliko) pitanja:

– Zašto je državi potrebna komisija kako bi pronašla krivce za ova nedela (zar se to ne radi na drugi način)?
– Zašto policajci, članovi komisije nisu, sa svim ingerencijama i podacima, do sada već odmakli u traganju za rešenjem?
– Da li će novinari, članovi komisije, imati pristupe (ali potpune) u arhive službi koje bi mogle da imaju podatke koji bi im značili u istrazi?
– Da li je maglovito sećanje na nezavisnu komisiju koja je došla do zaključka da je na dvojicu gardista na Dedinju 2004. pucala treća osoba što su potvrdili i forenzičari američkog Federalnog istražnog biroa (FBI-a)? Šta je sa tim zaključkom i šta je sa tom komisijom? I tako dalje…

Komisija je oformljena i verujemo da ona neće služiti za potvrdu one ofucane parole: „Ako želiš da nesto sakriješ, a ti oformi komisiju“. Većina članova Komisije ima autoritet koji ne bi stavljali na lomaču i zalagali ga u nešto što bi se pretvorilo (u još jednu) farsu.

Nadamo se, jer želimo da verujemo. U istinu.