Koga birate u Vladu?

Pregovori o Vladi traju već nedeljama. Osim medijskih nagađanja o tome koje će stranke ući u izvršnu vlast i ko će voditi koja ministarstva, građani, praktično nemaju nijednu pouzdanu informaciju ko će voditi državu u narednom periodu. Iako su bili pozivani da izađu na izbore i glasaju, čime su presudno uticali na raspodelu političkih snaga, građane sada niko ne obaveštava šta se dešava na stranačkim pregovorima. Štaviše, ono što bi trebalo da bude opšti i javni interes, odvija se tajno i bez ikakvog osećaja odgovornosti prema onima koji su izlazili na birališta.

Od početka Istinomer se zalagao za individualnu odgovornost funkcionera i smatra da je neophodno uvesti princip odgovornosti za javno izgovorenu reč. U protekle tri godine pratili smo šta su oni koje smo birali poručivali građanima, analizirali njihovu komunikaciju i ocenjivali njihove izjave na osnovu istinitosti, doslednosti i (ne)ispunjavanja obećanja. Smatramo da su kadrovska rešenja za novu Vladu veoma važna. Na osnovu medijskih napisa o tome koji bi akteri mogli da zauzmu mesto u novoj Vladi može se zaključiti da će to uglavnom biti već dobro poznati ljudi. Zbog toga mislimo da svako od njih mora da snosi odgovornost za to kako se ophodio prema građanima koje je predstavljao i za sve što (ni)je urađeno u prethodnom periodu. Stoga, Istinomer, kao predstavnik desetina hiljada čitalaca, zagovara da se loša praksa postavljanja dokazano neodgovornih zvaničnika na javne funkcije konačno prekine. Ovim putem, takođe, želimo da predupredimo neka potencijalno loša kadrovska rešenja.

Na osnovu naše statistike, koja broji blizu 1700 ocenjenih izjava, načinili smo listu onih koji su najmanje „bili od reči“. Tako je, na primer, od 77 ocenjenih izjava dosadašnjeg ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića čak 66 njih ocenjeno negativno tj. kao neispunjena obećanja, neistine i nedoslednosti. Prevedeno u procente, za 85,7 odsto Mrkonjićevih poruka upućenih javnosti je utvrđeno da su bile obmane i da su izrečene neodgovorno. Pomenućemo samo neke od njih – obećanja o završetku Koridora 10, prodaja JAT-a, rekonstrukcija železničkih pruga, da SPS nikada neće sarađivati sa DS i G17… Jednostavno, on se prema javnom poslu koji mu je poveren odnosio nemarno, a u javnosti nastupao bez ikakvog osećaja odgovornosti. Da stvar bude još gora, i pored takvog odnosa prema građanima Mrkonjić ne da nije zamenjen prilikom rekonstrukcije Vlade marta 2011. godine, već se on i sada pominje kao kandidat za istu funkciju.

Da li njegova partija i koalicioni partneri smatraju da je takvo ponašanje jednog visokog funkcionera prihvatljivo? Smatramo da Milutin Mrkonjić, kao paradigma neodgovornog političara, ne sme biti ponovo imenovan ne samo za ministra, već ni na jednu drugu javnu funkciju. Verujemo da njegova stranka ima kako stručnije, tako i časnije ljude od njega, kao i da je moguće napraviti koalicione dogovore i bez te persone.

Iza Mrkonjića na listi se nalaze Verica Kalanović (84% negativnih ocena), Oliver Dulić (77,78%), Vuk Jeremić (76%), Mlađan Dinkić (73%), Žarko Obradović (70,59%)… Neki od njih se, takođe, pominju u igri za dodelu novih mandata ili drugih funkcija, pa ukazujemo da bi trebalo dobro razmisliti da li ih oni stvarno i zaslužuju.

Da bi se sačuvale institucije, očekujemo od predsednika partija koji odlučuju o Vladi da na najvažnija mesta postave političare koji su do sada pokazali najveću odgovornost prema građanima. Zbog toga, pozivamo sve relevantne faktore u ovim tajnim pregovorima oko Vlade da nam saopšte ko su kandidati za ministarska mesta, kao i da ne dozvole da Milutin Mrkonjić i njemu slični ponovo dobiju funkcije kojih nisu dostojni. U narednim danima, pa sve do izbora nove Vlade, apelovaćemo kod političkih organizacija, ali i na ulici, među građanima, da nova Vlada bude odgovornija od prethodne tako što u njoj neće biti mesta za one koji su najlošije radili.