Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom?

Ne prođe sedmica a da se u medijima ne pojavi priča ili da se neko naše neposredne okoline ne požali na sporost sudova, neadekvatnu zdravstvenu negu ili posledice koje nosi neuređen školski sistem. Zbog toga je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo istraživanje o uslugama u oblasti sudstva, zdravstvene zaštite i obrazovanja u Srbiji. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 1: Profesija bez posla

Prema istraživanju Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) na uzorku od oko 1200 studenata čak 31,5% misli da ne postoji potreba za njihovim obrazovnim profilom. U Srbiji se već godinama priča o potrebi promene obrazovnog sistema u cilju usklađivanja sa tržištem rada, ali taj proces još uvek nije ni pokrenut. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje visoko obrazovani kadar gotovo da najduže čeka na svoj prvi posao, a svršeni studenti onih fakulteta koji i primaju najviše brucoša su na istoj i najzastupljeniji.