Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom? (VI deo)

Iako bi školovanje, lečenje i pravo na pravično suđenje trebalo da budu svima dostupna prava, to, na žalost, nije tako. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo istraživanje o uslugama u sferi zdravstva, prosvete i pravosuđa. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 6: Selo bez ambulante

U Srbiji i dalje, na žalost, postoji veliki broj mesta koja nemaju dom zdravlja, pa čak ni ambulantu. Veoma često su njihovim žitelji prinuđeni da putuju do lekara u najbliže veće mesto. Dodatni problem predstavlja nerešen prevoz, zbog čega su u pojedinim selima ljudi prinuđeni da, ukoliko nemaju vlastiti auto, bolesni idu peške do doktora.