Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom? (V deo)

Imate diplomu, a ne možete da nađete posao; čitavog veka ste odvajali za zdravstveno i socijalno osiguranje, a sada vam uskraćuju pravo da ga koristite; pokušavate da dođete do pravde, ali sudovi godinama nisu u stanju da donesu presudu. Takvih situacija u Srbiji danas je nebrojeno mnogo, pa je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo istraživanje o uslugama u te tri životne oblasti. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 5: Nostrifikacija diploma

I pored uvođenja Bolonjskog sistema u naše visoko obrazovanje, problem nostrifikacije stranih diploma i dalje nije rešen na način na koji je to urađeno u većini evropskih zemalja. Osobe koje su svoje školovanje završile u inostranstvu i žele da svoje znanje ulože u našu zemlju iz tih razloga su prinuđene da prođu kroz dug i skup proces nostrifikacije, a da na kraju opet ne budu sigurne da li će se njihova diploma ovde vrednovati onoliko koliko bi trebalo.