Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom? (IX deo)

Veliki broj gra]ana ima loša iskustva sa zdravstvenim, prosvetnim ili pravosudnim institucijama. Zbog toga je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo istraživanje o uslugama u te tri oblasti u Srbiji. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 9: Lečenje psihijatrijskih bolesnika u zdravstvenim ustanovama

Opšte je poznata stvar da psihijatrijski pacijenti leče svoja oboljenje u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama. Kada se, međutim, dogodi da se takve osobe razbole od neke druge bolesti, zakon nije uredio ko je nadležan da ih prihvati. Zbog toga se dešava da ih lekari šetaju od jedne do druge ustanove umesto da ih leče, a ponekad sve to ima falatan ishod.