Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom? (II deo)

Verovatno je veliki broj Vas imao loša iskustva sa zdravstvenim, prosvetnim ili pravosudnim institucijama. Zbog toga je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo istraživanje o uslugama u te tri oblasti u Srbiji. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 2: Zdravstvena zaštita Roma

Posedovanje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene knjižice za većinu ljudi u našoj zemlji se podrazumeva. Međutim, kako je to kada se taj dokument ne poseduje najbolje znaju oni koji ga nemaju, niti mogu da ga izvade. Među njima je najviše pripadnika romske populacije, koji su u situacijama kada im je lekarska pomoć bila potrebna bili suočeni sa neljubaznošću pojedinih osoba.