Vladimir Todorić

Rođen je 11. decembra 1977. godine. 

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu (2001) i magistrirao pravo na Univerzitetu u Liverpulu (2003). 
Od 2003. do 2005. godine radio je kao koordinator u kancelariji Vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Bio je koordinator izrade Nacionalne strategije Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji (2005).
Bio je urednik Srpske pravne revije, časopisa Pravo i društvo i saradnik Instituta za evropske studije.
Osnovao je 2010. „Centar za novu politiku“ koja se bavi analizom političke scene u Srbiji i zapadnom Balkanu. Nastupao je često u medijima kao politički analitičar.

Predavao je na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. 

Bio je član Političkog saveta Liberalno demokratske partije.

Od proleća 2013. godine je član Demokratske stranke, gde vodi resor za pravosuđe. Član je Predsedništva ove stranke. Od avgusta 2014. godine vrši funkciju internacionalnog sekretara DS.