Vladan Đokić

Datum rodjenja: 20. 9. 1963.
Mesto:
Datum rodjenja: 20. 9. 1963.
Mesto:

Rođen je 1963. u Beogradu.

Navodi da je osnovnu školu i Trinaestu beogradsku gimnaziju završio u Beogradu i da je 1982. upisao Arhitektonski fakultet u Beogradu, na kome je diplomirao 1988. godine. Dodaje da je kao student profesionalnu praksu obavio u arhitektonskoj firmi MM Architectes, u Montrealu.

U zvaničnoj biografiji piše da je magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Južne Kalifornije (University of Southern California, School of Architecture) u Los Anđelesu (1991), a doktorirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1998).

Od aprila 1992. godine zaposlen je kao asistent pripravnik, a 1994. godine izabran je u zvanje asistenta na predmetu Urbana sredina i urbanizacija na Katedri za Urbanizam i prostorno planiranje, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. U periodu saradničkog zvanja (1992-1999. godine) angažovan je u nastavi na predmetima Katedre za urbanizam i prostorno planiranje: „Urbana sredina i urbanizacija“, „Urbana struktura i zoniranje“, „Urbane funkcije“ i „Urbanističko i prostorno planiranje“. Ističe da pored angažmana na predmetima Katedre za urbanizam i prostorno planiranje, u periodu od šest godina, učestvuje i u realizaciji sintezne nastave na predmetima „Sintezni projekat 1“, „Sintezni projekat 2“ i „Sintezni projekat 3“, Katedre za arhitektonsko i urbanističko projektovanje.

U februaru 1999. izabran je u zvanje docenta na predmetima Urbana sredina i urbanizacija i Urbana struktura (kasnije Urbana morfologija) na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. „Od izbora u zvanje docenta, 1999. godine, dr Vladan Đokić postiže zapažene rezultate u realizaciji nastave, kako na redovnim tako i na poslediplomskim studijama“, navodi se. 

U zvanje vanredenog profesora za užu oblast urbanizam i prostorno planiranje izabran je 2004. godine, a 2010. postao je redovni profesor na Departmanu za urbanizam Arhitektonskog fakulteta. Od 2006. do 2012. bio je prodekan za nauku Arhitektonskog fakulteta. 

Dekan je Arhitektonskog fakulteta.

„Osamnaest godina je u upravi fakulteta, u tri mandata kao prodekan, dok mu je ovo treći mandat na poziciji dekana.“ (BIRN, 23. 5. 2021. godine) 

Gostujući je profesor na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banja Luci i Arhitektonskom fakultetu u Podgorici.

„U svojoj profesionalnoj karijeri više puta bio je angažovan kao ekspert za urbanizam i prostorno planiranje. Od 2002-2004. godine angažovan je kao ekspert za urbanističko i prostorno planiranje od strane Ministarstva urbanizma i građevina Republike Srbije radi izrade Strategije stambene politike Republike Srbije. U istom periodu angažovan je od strane SO Rakovica kao ekspert-koordinator između SO Rakovica i Urbanističkog zavoda Beograd, povodom usklađivanja potreba Opštine Rakovica u sklopu izrade Generalnog urbanističkog plana Beograda do 2021. godine, kao i radi usklađivanja izrade planskih dokumenata nižeg reda. Od 2002-2003. godine angažovan je kao ekspert za urbanističko planiranje organizacije UNDP (United Nations Development Program) na projektu obuke kadrova u opštinama Južne Srbije (Southern Serbia Municipality Improvement Programme). U sklopu programa vršena je obuka kadrova za oblast urbanističkog planiranja iz opština Medveđa, Bujanovac, Preševo, Leskovac i Vranje. U periodu od 2002-2006. godine angažovan je kao ekspert za urbanističko planiranje od nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Techniche Zusammenarbeit) na projektu reforme katastra nepokretnosti u Srbiji, koji se radio u koordinaciji sa Ministarstvom urbanizma i građevina Srbije. U sklopu projekta urađena je studija ‘Upravljanje zemljištem: integrisani katastar/zemljišna registracija u Srbiji’ (Land Management: Integrated cadastre/Land Registration In Serbia). Od 2006-2007. godine angažovan je kao ekspert iz oblasti planiranja od strane FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) radi izrade Strategije komasacije u Republici Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.“ 

Kako navodi BIRN, on je 2014. imenovan u radnu grupu za stručnu kontrolu Nacrta prostornog plana područja posebne namene uređenja priobalja grada Beograda za projekat „Beograd na vodi“.

“Zbog sprečenosti’ nije prisustvovao sednici na kojoj je odlučeno da ‘plan može da ide u dalju proceduru’, čime je omogućen početak izgradnje spornog kvarta na obali Save.“ (BIRN, 23. 5. 2021. godine) 

Od osnivanja 2009. godine, glavni je i odgovorni urednik međunarodnog naučnog časopisa iz oblasti arhitekture i urbanizma Serbian Architectural Journal (SAJ). 

Redovni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS). 

Član Skupštine FK „Crvena zvezda“ u sazivu 2017-2021 i kandidat za člana Skupštine u novom sazivu. 

„Imam samo reči hvale za ovu upravu, mislim da je predsednik Mijailović stvarno jedna osoba koja pleni i koja na neki način svojom snagom, svojom dobrotom, povezuje sve konce Crvene zvezde i sve drži pod svojim patronatom. Stvarno mislim da je on jedna izuzetna ličnost koja je vrlo odmerena, koja je vrlo kolegijalna i koja na najbolji način predstavlja Crvenu zvezdu. S druge strane, Terzić kao direktor, u svom domenu koji se tiče svega onoga vezanog za igrački kadar, za finansije, za infrastrukturu, takođe radi jedan neverovatno dobar posao. I mislim da je tandem njih dvojice izuzetan, tandem koji Zvezdu drži na okupu.“ (Zvezda je život, 23. 3. 2021. godine)  

„Bio je član žirija na međunarodnom konkursu za rekonstrukciju stadiona Rajko Mitić, koji je tokom 2018. godine organizovala uprava kluba. Javnost ga pamti kao jednog od projektanata stambene zgrade, koja je izgrađena na mestu srušene Upravne zgrade fabrike aviona Ikarus u Zemunu.“ (BIRN, 23. 5. 2021. godine) 

Profesorka Arhitektonskog fakulteta Dragana Vasiljević Tomić podnela je 2020. protiv Đokića žalbu za neetičko ponašanje Etičkom odboru Beogradskog univerziteta. Žalba je odbijena početkom aprila 2021. 

„Posle niza žalbi matičnoj ustanovi, Senatu, rektorki, resornom ministarstvu, krajem 2020. profesorka dr Dragana Vasiljević Tomić obratila se i najvišoj istanci univerziteta koja odlučuje o neetičkom ponašanju, tvrdeći da je dekan Vladan Đokić, uz pomoć svojih saradnika, sprečio njen izbor u redovnog profesora, i to tako što je favorizovao drugog kandidata.“ (Politika, 7. 4. 2021. godine) 

U pismu objavljenom u „Danasu“, Đokić odbacuje tvrdnje Dragane Vasiljević Tomić. „U čitavom konkursnom postupku, predstavljajući se kao žrtva, koleginica Dragana Vasiljević Tomić zapravo obmanjuje i akademsku zajednicu i javnost, jer upravo ona svojim postupcima ugrožava prava koleginici sa departmana koja bi u slučaju neuspeha konkursa mogla da ostane bez posla.“ (Danas, 10. 6. 2020. godine) 

U maju 2021. objavljeno je da je kandidat za rektora Univerziteta u Beogradu.

„Grupa profesora Beogradskog univerziteta oglasila se pismom u kojem je optužila bivšeg ministra prosvete Mladena Šarčevića da je na sastancima sa dekanima fakulteta i direktorima instituta lobirao za izbor Đokića za rektora. Šarčević, koji je sada specijalni savetnik premijerke i predsednika za reformu obrazovanja i nauke, odbacio je te optužbe, ali je izneo lični stav ‘da bi više voleo da Đokić bude rektor jer smatra da bi reforme obrazovanja tada bile uspešnije’.“ (Blic, 21. 5. 2021. godine)  

BIRN navodi da, od kada je u januaru najavljeno da se kreće u izbor novog rektora, proces izbora prate proceduralni problemi i pritisci.

„Tako je dekana Đokića kao kandidata za budućeg rektora predložilo četvoro redovnih profesora Arhitektonskog fakulteta 24. marta ove godine, iako je nekoliko sedmica ranije sam dekan svim rukovodiocima departmana ovog fakulteta poslao dopis u kome se navodi da upravo departmani treba da predlože kandidate za rektora. U mejlu, koji je poslao rukovodiocima departmana ovog fakulteta 5. februara 2021. godine, stoji da je ‘potrebno da Veća departmana do 19. 3. 2021. godine predlože eventualne kandidate za rektora’, kako bi oni bili potvrđeni na sednici izbornog veća fakulteta zakazanoj za 29. mart. Iako nije ispoštovana procedura, koju je predložio sam dekan, većinom glasova na sednici izbornog veća 29. marta usvojeno je da se evidentira kao kandidat za budućeg rektora. Ostaje nejasno zbog čega je i pored velike podrške profesora ušao u trku za novog rektora mimo sopstvenih pravila, odnosno zbog čega ga nisu predložila veća departmana u predviđenom roku. Dekan Đokić ni na ovo pitanje nije odgovorio novinarima BIRN-a.“ (BIRN, 23. 5. 2021. godine) 

Na sednici Saveta univerziteta, održanoj 25. maja 2021, izabran je rektora Univerziteta u Beogradu.

„Za Đokića, dosadašnjeg dekana Arhitektonskog fakulteta, glasala su 23 člana Saveta, dok je za drugog kandidata Ivanku Popović glasalo njih 17. Rektor je izabran na tri godine, a mandat mu počinje 1. oktobra.“ (Večernje novosti, 25. 5. 2021. godine) 

Ističe da nikada nije bio član nijedne stranke. 

„Nisam nikada bio član nijedne stranke, pa ni stranke koja je trenutno na vlasti. Mladena Šarčevića poznajem ni manje ni više nego bilo koji dekan Univerziteta u Beogradu. U vreme dok je bio ministar sarađivali smo po pitanjima koja su se ticala odnosa članica univerzitetske zajednice i ministarstva koje je on vodio. Od kada je specijalni savetnik za reformu obrazovanja i nauke, sarađivali smo po pitanjima predloga Strategije obrazovanja 2030.“ (Večernje novosti, 27. 5. 2021. godine) 

Foto: Printscreen Youtube/Ministarstvo RZS