Siniša Mali

Siniša Mali je rođen 25.08.1972. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U februaru 1998. godine je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer marketing, na temu “Trgovinske izložbe kao instrument promocije preduzeća”. Magistrirao na Washington University u St. Louis-u, SAD, smer finansije.

Radio u investicionoj banci Credit Suisse First Boston u Njujroku, gde je bio zadužen za poslove kupovine i prodaje preduzeća. Pre toga, Siniša je proveo ĉetiri godine kao rukovodilac u jednoj od ĉetiri najveće konsultantske firme Deloitte & Touche, dve godine u Pragu i dve godine u Beogradu, gde je radio na poslovima privatizacije, kupovine i prodaje preduzeća, restrukturiranja i konsolidacije, poslovne analize.

U februaru 2001. godine, Siniša Mali je postavljen za pomoćnika ministra za privatizaciju u Ministarstvu za privredu i privatizaciju Vlade Republike Srbije.

Osnivanjem Agencije za privatizaciju 17. jula 2001. godine, Siniša Mali prelazi u ovi instituciju gde postaje direktor Centra za privatizaciju u okviru kojeg vodi tendersku i aukcijsku privatizaciju, restrukturiranje i tržište kapitala.

Kao direktor Agencije za privatizaciju bio je član tenderske komisije za privatizaciju Beopetrola. Po prodaji ove firme ruskom Lukoilu postavljen na mesto direktora za investicije, ali postupak za utvrđivaje eventualnog sukoba interesa nije pokrenut.

Godine 2005. godine osnovao svoju kompaniju koja se bavi savetovanjem u oblasti kupovine i prodaje preduzeća, finansijskog restrukturiranja, konsolidacije poslovanja, i savetovanja kompanija radi poboljšanja njihovih finansijskih performansi.

Od 2012. godine nalazi se na mestu savetnika potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića za finansije i privredu.

Novembra 2013. godine kao kandidat SNS-a izabran je za predsednika privremenog veća Beograda.

Za gradonačelnika Beograda izabran je 24. aprila 2014. godine.