Nebojša Lađević

Datum rodjenja: 26. 10. 1965.
Mesto:
Datum rodjenja: 26. 10. 1965.
Mesto:

Rođen 1965. godine u Beogradu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je završio Osnovnu školu “Vladimir Iljič Lenjin“ u Novom Beogradu, a zatim i Desetu beogradsku gimnaziju u Beogradu „sa odličnim uspehom i nosilac je Alasove diplome“.  Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1991. godine i iste godine, ističe, započeo je poslediplomske studije, smer kardiologija. Magistarsku tezu pod nazivom “Uporedna analiza funkcije leve komore u dilatacionim kardiomiopatijama” odbranio je u januaru 1996. godine, „sa odlikom“. Dodaje da je državni ispit položio 1992, a iste godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao je prvu godinu specijalističkih studija. U maju 1996. godine položio je specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom, sa odličnom ocenom. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj opšte i regionalne anestezije na ejekcionu frakciju leve komore srca kod bolesnika sa stabilnom anginom pectoris” odbranio je u decembru 1997.
godine sa odlikom i stekao zvanje doktora medicinskih nauka.

„Od januara 1993. do marta 2002. godine bio sam zaposlen na Institutu za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Srbije, na odeljenju anestezije i reanimacije pri Klinici za urologiju KCS kao anesteziolog i član tima za transplantaciju bubrega. U zvanje asistenta na katedri hirurgije sa anesteziologijom prvi put je izabran 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U periodu od 2002. godine pa sve do marta 2006. godine radio je u Medoil Company Dusseldorf, Germany (Sirte Oil Company) kao anesteziolog“, navodi u biografiji. 

Dodaje da je od 2006. godine ponovo zaposlen na Institutu za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Srbije (KCS). U novembru 2006. ponovo je izabran za asistenta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a u decembru 2010. za docenta na istom predmetu. U zvanje docenta reizabran je u februaru 2016, a u novembru 2017. izabran je u zvanje vanrednog profesora.

U junu 2011. proglašen je za specijalistu menadžmenta u zdravstvu, a 2017. za specijalistu medicine bola.

Od oktobra 2007. načelnik je odeljenja anestezije i reanimacije pri Klinici za urologiju KCS. Od marta 2010. do novembra
2016. bio je zamenik direktora Centra za anesteziologiju i reanimatologiju, a na mesto direktora Centra postavljen je u novembru 2016. godine.

Član je Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS) od 1992. godine, a poslednjih godina potpredsednik је tog udruženja.

„Poslednjih 8 godina je Direktor regionalnog centra CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology) u Beogradu i tokom mandata je organizovao dva ciklusa CEEA edukacija. Poslednjih 8 godina je i delegirani predstavnik UAIS u Committee for European Education in Anaesthesiology – ESA i delegirani predstavnik UAIS u European Union of Medical Specialist. Poslednje 4 godine je glavni urednik časopisa SJAIT (Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy) i za to vreme časopis je izlazio redovno, unapređen je status časopisa, a sadržaj je obogaćen sa velikim broj originalnih radova i prikaza slučajeva“, navodi u biografiji.

Koordinator je anesteziologa u kovid bolnicama u Srbiji. 

U martu 2021. privukao je pažnju javnosti svojom izjavom da bi zbog zabrinjavajuće epidemiološke situacije u Srbiji najbolje bilo da u kovid bolnice „odvedemo ove što prave žurke, da vide kako je to“.

„A pošto nisu medicinski obučeni, mogli bi da rade kao fizički radnici i da prevoze te bolesnike. (…) Ovo je apsolutno trenutak da presečemo taj tok. Najbolje bi bilo da napravimo pauzu u zaražavanju, a u tom periodu da maksimalno pojačamo vakcinaciju’, istakao je Lađević i objasnio da bi najbolje bilo u tom scenariju puštati samo one koji idu na vakcinaciju.“ (Fonet, 9. 3. 2021. godine) 

Foto: Printscreen Youtube/RTS