Maja Popović

Datum rodjenja: 17. 3. 1972.
Mesto:
Datum rodjenja: 17. 3. 1972.
Mesto:

Rođena 1972. u Beogradu. 

U zvaničnoj biografiji navodi da je osnovnu školu završila u Beogradu. Srednju školu završila je na engleskom koledžu „Baleares international school“ gde se nastava održavala na španskom i engleskom jeziku, „gde sam bila đak generacije“. 

Pravni fakultet u Beogradu upisala je 1989. godine i završila ga, kako napominje, u roku, u svojoj 21. godini.

„Te godine sam bila najmlađi svršeni student na Pravnom fakultetu u Beogradu“, navodi. 

Položila je pravosudni ispit 1996. Master studije završava na Pravnom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,80 i stiče zvanje diplomirani pravnik master. Napominje da govori engleski, španski, italijanski i francuski jezik. 

Radila je kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Vesne Kušić (od januara 1994. do februara 1995), nakon čega je, od marta 1995. do maja 1998. radila kao sudijski pripravnik i saradnik u Okružnom sudu u Beogradu.  

Maja 1998, u svojoj 26. godini, izabrana je za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu, „kao najmlađi sudija ikada izabran u našoj zemlji“.

Od januara 2000. do oktobra 2012. radila je kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji.

Od oktobra 2012. do oktobra 2014. bila je zaposlena u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć kao pomoćnica direktora za nemedicinske poslove.

U oktobru 2014. zapošljava se u Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA).

„Tokom službe u Agenciji bila je raspoređena u upravi za međunarodnu saradnju – Odeljenje za kontakte sa stranim obaveštajno-bezbednosnim službama i institucijama – grupe Amerika i Evropa, kao glavni inspektor. Nakon toga raspoređena je u Upravu za ljudske resurse, sistemsko pravne, imovinske i stambene poslove na mesto načelnika odeljenja za sistemsko pravne, normativne, imovinsko pravne i stambene odnose“, ističe u biografiji. 

U avgustu 2015. postaje šef kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije.

„Vrste i delikatnost poslova koji spadaju u delokrug rada šefa šef kabineta direktora BIA pretpostavljaju visok nivo posvećenosti kako radnom mestu, tako i državi u patriotskom smislu te iste imajući u vidu broj i raznolikost, nisu podobne za nabrajanje u biografiji“, dodaje. 

Od februara 2018. raspoređena je na mesto savetnika direktora Bezbednosno-informativne agencije, „na kom radnom mestu se i dalje nalazim u statusu OSL (ovlašćeno službeno lice)“. 

A  5. oktobra 2020. raspoređena je na mesto specijalnog savetnika direktora Bezbednosno-informativne agencije, „na kom radnom mestu se i dalje nalazim u statusu OSL“. 

Za ministarku pravde izabrana je 28. oktobra 2020. godine. 

Foto: Istinomer, Zoran Drekalović