Ivana Milošević

Datum rodjenja: 1. 1. 1972.
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 1. 1972.
Mesto:

Rođena je 1972. u Kraljevu.

U rodnom gradu je završila osnovu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,30, navodi u svojoj doktorskoj disertaciji.

Povezan sadržaj
Siniša Dedeić 26. 3. 2020.

U Klinici za Infektivne i tropske bolesti radi od 2000. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Oboljenja jednjaka kod pacijenta inficiranih virusom humane imunodeficijencije (HIV-om)“ odbranila je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalistički staž iz infektologije započela je oktobra 2000, a 2006. položila je specijalistički ispit sa odličnim uspehom. Doktorirala je 2014. na Medicinskom fakultetu sa tezom „Uticaj genotipa virusa hepatitisa B na klinički tok i ishod hronične infekcije“. 

Od 2002. radi na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na predmetu Infektivne bolesti, najpre ako asistent-pripravnik, a 2011. izabrana je u zvanje asistenta. Od 2011. radi i kao klinički asistent na Medicinskom fakultetu. Sada je docent na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu. 

Zamenica je direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS i načelnica Odeljenja za hepatitise. Bavi se dijagnostikom i lečenjem hroničnih bolesti jetre, posebno hroničnog hepatitisa B i C.

Povezan sadržaj
admin 14. 1. 2015.

Bila je članica radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu nacionalnog pravilnika za borbu protiv intrahospitalnih infekcija.  

Autorka je i koautorka više radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima. Članica je Radne grupe Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i lečenje virusnih hepatitisa. U dva mandata je bila članica Republičke stručne komisije za intrahospitalne infekcije.

Član Kriznog štaba – Mijomir Pelemiš

Član Kriznog štaba – Sanja Radojević Škodrić

Član Kriznog štaba – Predrag Kon

Član Kriznog štaba – Branimir Nestorović

Naslovna fotografija: Print screen, N1