Fiskalni savet

Fiskalni savet je nezavisni državni organ, koji je analizira preduzete mere fiskalne politike i podstiče rasprave o fiskalnoj politici. Za svoj rad odgovoran je Narodnoj skupštini koja i bira članove saveta, kojima mandat traje šest godina.  

Iako predlaganje novih članova za mnoge nezavisne organe često traje mesecima, sa Fiskalnim savetom to nije bio slučaj. Sredinom 2017. produžen je mandat Pavlu Petroviću, Nikoli Altiparmarkovu i Vladimiru Vučkoviću, koji su članovi od osnivanja.
*
Članovi Fiskalnog saveta / Foto: FoNet/Nenad Ðorđević

U nekoliko navrata analize Fiskalnog saveta dovele su u pitanje podatke koje su objavljivali zvaničnici, između ostalog, o odnosu zaposlenosti i BDP-a, navodeći da bi veći skok zaposlenosti, kojim se hvale vlasti na čelu sa Vučićem, morao da prati odgovarajući rast BDP. S tim u vezi, Fiskalni savet ocenio je da je Anketa o radnoj snazi, koju sprovodi Republički zavod za statistiku nepouzdana i da postoji problem u statističkom praćenju zaposlenosti.
Fiskalni savet je tokom 2017. godine skrenuo pažnju i na pogrešan način računanja duga Grada Beograda, objašnjavajući da bi uz takvu metodologiju i javni dug Srbije premašio 100 odsto BDP-a.